Photo of Kunming

Chair

Professor Zhi-Ming Ma

Professor Ming-Hui Chen

Members

Mrs. Yu-Shu Chen, Yunnan University

Dr. Ai-Xia Fan, Yunnan University

Dr. Hui-Qiong Li, Yunnan University

Dr. Qing-Ze Li, Yunnan University

Dr. Dong-Dong Pan, Yunnan University

Mr. Cheng Peng, Yunnan University

Dr. An-Min Tang, Yunnan University

Prof. Nian-Sheng Tang, Yunnan University

Dr. Hui Zhao, Yunnan University

Dr. Pu-Ying Zhao, Yunnan University

Dr. Jian-Jun Zhou, Yunnan University

Note that members are listed alphabetically by surname.